خرید VoIP: قیمت نرم افزار ویپ

بسته های مرکز تماس الوویپ، نیاز هر کسب‌و‌کاری را پوشش می‌دهد

پایه

۳۸

میلیون تومان

تعریف منوی صوتی چندلایه تعاملی (IVR)
مدیریت فایل های صوتی
تعریف صف انتظار
اعلام نوبت در صف و تخمین زمان انتظار در صف
تعریف گروه های تماس
تعریف شروط زمانی جهت پاسخگویی تماس ها
تعریف داخلی برای کاربران سیستم
تعریف تعقیب تماس برای داخلی ها
افزودن هوشمند داخلی به گروه پاسخگو
تعریف انتقال تماس در ساعات غیرکاری
راه اندازی تماس تصویری ۲ جانبه(اختیاری)
تعریف پارکینگ های تماس
تنظیمات ارتباط خطوط تلفن شهری با سرور
تنظیمات ارتباط خطوط SIP و E1
جهت شنود و نجوا در مکالمات
مانیتورینگ صف ها
مشاهده وضعیت تماس ها به صورت زنده و لحظه ای
میانگین زمان مکالمات و انتظار ها
تعداد تماس های موفق، از دست رفته و تکراری

ضبط کلیه مکالمات

ایجاد صندوق صوتی با قابلیت ارسال به ایمیل

ایجاد اتاق کنفرانس صوتی

قابلیت تعریف لیست سیاه Black list

اعلان عمومی و پیجینگ از طریق تلفن ها

ارتباط سیستم تلفنی الوویپ با دفاتر و شعب

قابلیت ارائه سرویس جهت پاپ آپ در سایر نرم افزارها

تحلیل داخلی ها

گزارش کامل تماس های ورودی/خروجی

گزارش شنود و نجوا

یکسال پشتیبانی رایگان

 

حرفه‌ای

۵۷

میلیون تومان

+ بسته مركز تماس پایه

نظر سنجی کاربر (CSAT)

درخواست بازگشت تماس (Call Back)

ماژول اتصال مجدد به کاربر

ماژول اعلام کاربر پاسخگو

ارتباط با سامانه پیامکی 

یکسال پشتیبانی رایگان

پیشرفته

۹۹

میلیون تومان

+ بسته مركز تماس حرفه‌ای

ماژول طراحی گرافیکی سناریو پاسخگویی

ماژول توزیع تماس

ماژول پیام صوتی انبوه

ماژول نظر سنجی تلفنی در قالب فرم

ماژول توافق‌نامه سطح خدمات (SLA)

تعریف اعلان هشدار زمان بحرانی انتظار در صف ها

یکسال پشتیبانی رایگان 

افزونه بسته های سیستم تلفنی

برای بسته‌های حرفه‌ای و پیشرفته

باشگاه مشتریان

۲۵ میلیون تومان

 • ماژول شناسایی مشتری از طریق شماره تماس گیرنده
 • ماژول شناسایی مشتری از طریق نام کاربری و گذرواژه
 • ماژول انتقال هوشمند تماس بر اساس تخصص
 • ماژول اولویت انتظار صف بر اساس رتبه بندی مشتری
 • ماژول انتقال هوشمند تماس براساس وضعیت گارانتی و قرارداد
 • ماژول اعلام مانده حساب و ارسال لینک پرداخت
 • ماژول اعلام وضعیت سفارش و درخواست
 • ماژول انتقال تماس بر اساس مسئول مربوطه در فرآیند جاری

حرفه‌ای

۱۵۵

میلیون تومان

تعریف منوی صوتی چندلایه و تعاملی (IVR)
مدیریت فایل های صوتی
تعریف صف انتظار
اعلام نوبت در صف و تخمین زمان انتظار در صف
تعریف گروه های تماس 
تعریف شروط زمانی جهت پاسخگویی تماس ها
تعریف داخلی برای کاربران سیستم
تعریف تعقیب تماس برای داخلی ها
افزودن هوشمند داخلی به گروه پاسخگو
تعریف انتقال تماس در ساعات غیرکاری
راه اندازی تماس تصویری ۲ جانبه(اختیاری)
تعریف پارکینگ های تماس
تنظیمات ارتباط خطوط تلفن شهری با سرور
تنظیمات ارتباط خطوط SIP و E1

جهت شنود و نجوا در مکالمات
مانیتورینگ صف ها
مشاهده وضعیت تماس ها به صورت زنده و لحظه ای
میانگین زمان مکالمات و انتظار ها
تعداد تماس های موفق، از دست رفته و تکراری

ضبط کلیه مکالمات (تماس های ورودی/خروجی و داخلی ها)
ایجاد صندوق صوتی با قابلیت ارسال به ایمیل 
ایجاد اتاق کنفرانس صوتی
قابلیت تعریف لیست سیاه Black list
اعلان عمومی و پیجینگ از طریق تلفن ها
ارتباط سیستم تلفنی الوویپ با دفاتر و شعب
قابلیت ارائه سرویس جهت پاپ آپ در سایر نرم افزارها
قابلیت تعریف مدیر سیستم با سطوح دسترسی (نامحدود)
نظر سنجی کاربر (CSAT)
درخواست بازگشت تماس (Call Back)
ماژول اتصال مجدد به کاربر
ماژول اعلام کاربر پاسخگو
ارتباط با سامانه پیامکی
ماژول طراحی گرافیکی سناریو پاسخگویی
ماژول توزیع تماس
ماژول پیام صوتی انبوه
ماژول نظر سنجی تلفنی در قالب فرم
ماژول توافق‌نامه سطح خدمات (SLA)
تعریف اعلان هشدار زمان بحرانی انتظار در صف ها
مدیریت مرکز تماس
تعریف اپراتور مرکز تماس (۵ عدد رایگان)
شیفت بندی اپراتورها
رتبه بندی اپراتورها
داشبورد وضعیت اپراتورها در صف
ارائه داشبورد کاربری برای اپراتورها و تعیین وضعیت کاری
ماژول درخواست تماس در صف انتظار
ماژول درخواست کمک اپراتور
گزارش عملکرد و ریز عملکرد اپراتورها در صف
گزارش کامل تماس های ورودی و خروجی
گزارش تحلیلی داخلی ها
گزارش درخواست تماس
گزارش منشی تلفنی
گزارش شنود و نجوا
یکسال پشتیبانی رایگان

بی‌نهایت

۲۳۵

میلیون تومان

تعریف منوی صوتی چندلایه و تعاملی (IVR)
مدیریت فایل های صوتی
تعریف صف انتظار
اعلام نوبت در صف و تخمین زمان انتظار در صف
تعریف گروه های تماس 
تعریف شروط زمانی جهت پاسخگویی تماس ها
تعریف داخلی برای کاربران سیستم
تعریف تعقیب تماس برای داخلی ها
افزودن هوشمند داخلی به گروه پاسخگو
تعریف انتقال تماس در ساعات غیرکاری
راه اندازی تماس تصویری ۲ جانبه(اختیاری)
تعریف پارکینگ های تماس
تنظیمات ارتباط خطوط تلفن شهری با سرور
تنظیمات ارتباط خطوط SIP و E1

جهت شنود و نجوا در مکالمات
مانیتورینگ صف ها
مشاهده وضعیت تماس ها به صورت زنده و لحظه ای
میانگین زمان مکالمات و انتظار ها
تعداد تماس های موفق، از دست رفته و تکراری

ضبط کلیه مکالمات (تماس های ورودی/خروجی و داخلی ها)
ایجاد صندوق صوتی با قابلیت ارسال به ایمیل
ایجاد اتاق کنفرانس صوتی
قابلیت تعریف لیست سیاه Black list
اعلان عمومی و پیجینگ از طریق تلفن ها
ارتباط سیستم تلفنی الوویپ با دفاتر و شعب
قابلیت ارائه سرویس جهت پاپ آپ در سایر نرم افزارها
قابلیت تعریف مدیر سیستم با سطوح دسترسی (نامحدود)
نظر سنجی کاربر (CSAT)
درخواست بازگشت تماس (Call Back)
ماژول اتصال مجدد به کاربر
ماژول اعلام کاربر پاسخگو
ارتباط با سامانه پیامکی
ماژول طراحی گرافیکی سناریو پاسخگویی
ماژول توزیع تماس
ماژول پیام صوتی انبوه
ماژول نظر سنجی تلفنی در قالب فرم
ماژول توافق‌نامه سطح خدمات (SLA)
تعریف اعلان هشدار زمان بحرانی انتظار در صف ها
مدیریت مرکز تماس
تعریف اپراتور مرکز تماس (۱۰ عدد رایگان)
شیفت بندی اپراتورها
رتبه بندی اپراتورها
داشبورد وضعیت اپراتورها در صف
ارائه داشبورد کاربری برای اپراتورها و تعیین وضعیت کاری
ماژول درخواست تماس در صف انتظار
ماژول درخواست کمک اپراتور
گزارش عملکرد و ریز عملکرد اپراتورها در صف
گزارش کامل تماس های ورودی و خروجی
گزارش تحلیلی داخلی ها
گزارش درخواست تماس
گزارش منشی تلفنی
گزارش شنود و نجوا
پیاده‌سازی تماس امن از طریق Web Service و Application
فراخوانی وب سرویس (API)
ماژول سناریو پاسخگویی پویا (داینامیک IVR)
محاسبه صورت حساب تماس
ماژول احراز هویت تلفنی
گزارش ساز پیشرفته
یکسال پشتیبانی رایگان 

افزونه بسته های مرکز تماس

باشگاه مشتریان

۴۵ میلیون تومان

 • ماژول شناسایی مشتری از طریق شماره تماس گیرنده
 • ماژول شناسایی مشتری از طریق نام کاربری و گذرواژه
 • ماژول انتقال هوشمند تماس بر اساس تخصص
 • ماژول اولویت انتظار صف بر اساس رتبه بندی مشتری
 • ماژول انتقال هوشمند تماس براساس وضعیت گارانتی و قرارداد
 • ماژول اعلام مانده حساب و ارسال لینک پرداخت
 • ماژول اعلام وضعیت سفارش و درخواست
 • ماژول انتقال تماس بر اساس مسئول مربوطه در فرآیند جاری

اپراتور اضافه

پروفایل و داشبورد اختصاصی اپراتور

به صورت تکی

۱ میلیون تومان

۵۰ اپراتور

۴۴ میلیون تومان

۱۰۰ اپراتور

۷۵ میلیون تومان

۲۰۰ اپراتور

۱۲۵ میلیون تومان

قابلیت پشتیبانی از سرورهای استریسک

۶۵ میلیون تومان

 • افزایش ظرفیت تماس‌های هم‌زمان
 • راه‌اندازی سیستم تلفنی جداگانه در شعب

سوالات پرتکرار

راهنمای شما برای پاسخ به پرتکرار ترين سوالات

هر کدام از این بسته‌ها بر اساس نوع کسب و کار شما و بزرگی سازمان‌تان می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.
شرکت‌ها و مجموعه‌هایی که تعداد محدودی اپراتور دارند می‌توانند از بسته‌های استاندارد استفاده کنند. اما اگر تعداد اپراتورهای مجموعه شما زیاد است، بهترین گزینه بسته سازمانی است.
مجموعه‌هایی که نمایندگان و شعب مختلفی دارند، بهتر است از بسته سازمانی برای مدیریت مرکز تماس خود استفاده کنند.
به طور کلی بسته‌ی استاندارد برای کسب و کارهای کوچک و متوسط، استارت‌آپ و شرکت‌های فناوری مناسب است.
بله. هر دو بسته به شما این امکان را می‌دهند تا رویدادهای مرکز تماس خود را تحت نظر داشته باشید.
قابلیت گزارش‌گیری در هر دو بسته استاندارد و سازمانی وجود دارد. اما شرکت‌هایی که نیاز به تجزیه و تحلیل حرفه‌ای از جزئی‌ترین اتفاقات مرکز تماس را دارند، بسته سازمانی می‌تواند گزینه بهتری برای آن‌ها باشد.
در صورتی که به دنبال تهیه و خرید VoIP هستید، اطلاعات مربوط به قیمت‌ها، تعرفه نرم افزار مدیریت مرکز تماس و امکانات مختلف را می‌توانید در این صفحه مشاهده کنید.تکنولوژی ویپ یا (Voice Over Internet Protocol)، به عنوان یک فناوری ارتباطی، در حال حاضر در سراسر دنیا استفاده می‌شود. این فناوری، کیفیت و کارایی ارتباطات صوتی را بهبود می‌بخشد و در عین حال، هزینه‌های مربوط به ارتباطات صوتی را به حداقل می‌رساند. مرکز تماس الوویپ، به عنوان یکی از پیشروان در زمینه فناوری ویپ، خدمات متنوعی را در این زمینه به شما عزیزان ارائه می‌دهد. با توجه به نیازهای شرکت یا سازمان خود، می‌توانید بهترین بسته‌های مركز تماس الوویپ را انتخاب کنید. نرم افزار VoIP الوویپ با امکانات خاص و منحصربه‌فردی در دو نسخه جداگانه طراحی شده است. نسخه اداری جهت بهره‌مندی از امکانات سیستم تلفنی برای ارتباط داخلی و خارجی سازمان و همچنین طراحی فرایندهای تلفنی متنوع طراحی شده است. نسخه مرکز تماس علاوه بر امکانات اداری توانایی کنترل منابع انسانی و نظارت دقیق بر فرآیندها را در اختیار شما قرار می‌دهد. همچنین شما می‌توانید نرم افزار VoIP الوویپ را با نرم‌افزارهای دیگر متصل کنید و از امکانات و قابلیت‌های دیگری هم بهره‌مند شوید.
مشاوره با کارشناسان الوویپ

جهت دریافت مشاوره یا دمو رایگان با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

مجله الوویپ

پیمایش به بالا

جهت ثبت درخواست لطفا اطلاعات خود را وارد نمایید

جهت ثبت درخواست لطفا اطلاعات خود را وارد نمایید

جهت ثبت درخواست لطفا اطلاعات خود را وارد نمایید

جهت ثبت درخواست لطفا اطلاعات خود را وارد نمایید

جهت ثبت درخواست لطفا اطلاعات خود را وارد نمایید

جهت دریافت دمو رایگان اطلاعات خود را وارد نمایید