مشاوره رایگان 021 - 49254

مجله ویپ

کارشناس مرکز تماس (کال سنتر)

مهم‌ترین وظایف کارشناس مرکز تماس (کال سنتر)

سامانه Voip

دلایل استقبال شرکت‌ها برای استفاده از سامانه Voip

کسب‌ و‌ کار های بزرگ (B2B)

نقش کال سنتر در کسب‌ و‌ کار های بزرگ (B2B)

چگونه یک سیستم تلفن گویا (IVR) مناسب داشته باشیم؟

چگونه یک سیستم تلفن گویا (IVR) مناسب داشته باشیم؟

شرکت‌های هواپیمایی و گردشگری

نقش سیستم ویپ در شرکت‌های هواپیمایی و گردشگری

افزایش کارایی مرکز تماس به کمک الوویپ

افزایش کارایی مرکز تماس به کمک الوویپ

مشتری مداری

چگونه نظر مشتریان را جلب کنیم؟

چالش‌های مرکز تماس

راه‌حل چالش‌های کارشناسان مرکز تماس

راهکارهای دورکاری الوویپ برای مدیریت مرکز تماس

راهکارهای دورکاری الوویپ برای مدیریت مرکز تماس

یکپارچه‌ سازی ویپ با CRM

یکپارچه‌سازی ویپ با CRM